De Boomgaard staat voor stevige wortels in een veranderende wereld

Bloembollen plantenDe Boomgaard zet in op de brede ontwikkeling van kinderen. Wij bieden groeikansen aan door een rijk en evenwichtig aanbod te voorzien. De interesses van de kinderen nemen we mee om een krachtige leeromgeving te ontwikkelen. De kinderen krijgen kans...

Samen thuis in campus De Boomgaard

In de Boomgaard vinden we het samen leren erg belangrijk. We stimuleren het leren van elkaar tijdens de graadsklaswerking. De nadruk ligt hier op het leeftijdsoverschrijdend leren. Daarnaast zetten we ook in op klasdoorbrekend werken zoals bijvoorbeeld bij:...

Liefde en bezieling in een katholieke basisschool

We nodigen de leerlingen uit om bewust te worden van hoe zij in het leven staan en hoe zij naar zichzelf en de wereld kijken. We helpen hen een weg te zoeken in de waarden en normen, om respectvol te communiceren, op een goede manier om te gaan met elkaar, nieuwe...

Wij geloven in jouw groeikracht

De Boomgaard zet in op een sterke persoonlijke ontwikkeling. We willen onze kinderen sterk maken voor de toekomst. We werken voortdurend aan een positief klasklimaat waar elk kind gewaardeerd wordt om wie hij/zij is. Wij leren onze kinderen om met respect om te gaan...

Omdat leren gelukkig maakt

De Boomgaard biedt optimale kansen om te groeien binnen de eigen mogelijkheden. Indien een kind extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft, zoeken we naar passende mogelijkheden op klas- en remediëringsniveau. Het breed zorgteam zoekt mee naar die krachtige...