Bericht uit klas visie

In de Boomgaard vinden we het samen leren erg belangrijk. We stimuleren het leren van elkaar tijdens de graadsklaswerking. De nadruk ligt hier op het leeftijdsoverschrijdend leren. Daarnaast zetten we ook in op klasdoorbrekend werken zoals bijvoorbeeld bij: integratieproject tussen de oudste kleuters en het eerste leerjaar, de muzische carrousel, projecten tussen verschillende leerjaren, deurtjes open in de kleuterschool, …

Integratieproject oudste kleuters en 1e leerjaar

Muzische carrousel met gemengde klassen

Projecten met verschillende leerjaren

Verder investeren we voortdurend in een nauwe samenwerking met ouders, externe organisaties en de mensen uit de buurt. We gebruiken de expertise van onze omgeving om het leren bij kinderen te bevorderen. 

Deelnemen aan wedstrijden vanuit de buurt

Ouders komen voorlezen

Samenwerken met stad Hasselt

De leerkrachten van de Boomgaard trekken regelmatig naar buiten om de werkelijkheid tot bij de kinderen te brengen. Dat zorgt ervoor dat de kinderen verwonderd kunnen zijn over de wereld en nog meer geprikkeld worden in de aangeboden thema’s.

Herfstwandeling

Op uitstap

Project grafitti Stad Hasselt