Bericht uit klas visie

We nodigen de leerlingen uit om bewust te worden van hoe zij in het leven staan en hoe zij naar zichzelf en de wereld kijken. We helpen hen een weg te zoeken in de waarden en normen, om respectvol te communiceren, op een goede manier om te gaan met elkaar, nieuwe kansen geven aan elkaar, … We nodigen de leerlingen uit om in vrijheid te zoeken naar hun eigen identiteit en te groeien als mens. 

In de Boomgaard geven we katholieke godsdienst met een open blik op de wereld. We vinden onze inspiratie in de christelijke waarden. Daarnaast gaan we in dialoog met andere geloofsovertuigingen. Samen met de kinderen zoeken we wat levensbeschouwelijke groei en/of geloofsgroei voor mensen vandaag kan betekenen.

Samen naar de kerk

Zorgen voor ….

Complimentendag