Bericht uit klas visie

De Boomgaard biedt optimale kansen om te groeien binnen de eigen mogelijkheden. Indien een kind extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft, zoeken we naar passende mogelijkheden op klas- en remediëringsniveau.

Het breed zorgteam zoekt mee naar die krachtige leeromgeving die tegemoet komt aan de leerbehoefte van al onze leerlingen. Indien een kind stagneert in zijn persoonlijke ontwikkeling starten we vanuit de zorg een traject met haalbare tussenstappen.

We volgen de ontwikkeling van elk kind nauwgezet op en zorgen voor een goede communicatie hierover met de ouders. Samen met alle partners werken we constructief en doelgericht. De leerkrachten overleggen wekelijks met hun graad om samen deze uitdagingen aan te gaan, te evalueren en bij te sturen.

 

Hoekenwerk

Op uitstap

Spelend leren

Spelend leren

Meetcircuit

Leesbevordering

Leesbevordering