Bericht uit klas visie

De Boomgaard zet in op een sterke persoonlijke ontwikkeling. We willen onze kinderen sterk maken voor de toekomst. We werken voortdurend aan een positief klasklimaat waar elk kind gewaardeerd wordt om wie hij/zij is.

Wij leren onze kinderen om met respect om te gaan met onze rijke diversiteit op school. Wij zetten in op het vermogen zichzelf te sturen en te kiezen voor goed (leer)gedrag. Daarvoor gebruiken wij vooral non- verbaal klasmanagement en taakgerichte feedback.

We leren kinderen initiatief en verantwoordelijkheid te nemen in het eigen leerproces. We bieden telkens nieuwe kansen, ook als het eens wat moeilijker gaat. We voeden onze kinderen warm en duidelijk op tot veerkrachtige personen. We geloven vooral in de groeikracht van de kinderen.

Zorg op maat

Schrijfdans in de kleuterklas

Werken aan een positief klasklimaat

Schoolfeest in teken van diversiteit