Visie

De ouderraad is een bonte groep van enthousiaste, betrokken ouders.

Positief ingesteld en met veel liefde voor de kinderen én de school werkt de ouderraad
aan een stevige samenwerking met ouders, schoolbestuur én leerkrachten.
We werken graag aan een aangename, leerrijke en veilige schoolomgeving
waar kinderen zich goed in hun vel voelen.

De hele wereld woont in Runkst. De Boomgaard leert je die wereld kennen”.
De ouderraad is loyaal aan de school, de leerkrachten en wil de kwaliteiten van de school
als ambassadeurs mee uitdragen. We zorgen mee voor een positief imago.
De diversiteit van de school is daarbij een belangrijke troef.

De ouderraad wisselt informatie uit met de school. Signalen, trends, bezorgdheden, vragen,…
van ouders worden besproken met de school.
Pedagogische thema’s, bekommernissen van leerkrachten, de praktische organisatie,…
worden andersom ook door de school in de ouderraad aangekaart.
De ouderraad waakt mee over een constructieve, open communicatie
met de school waarin geen thema’s uit de weg worden gegaan.

De ouderraad zoekt het contact met andere ouders. De schoolpoort en de speelplaats,
het koffiemoment op dinsdagmorgen,… zijn uitgelezen plekken om naar ouders te luisteren.
We organiseren ook activiteiten waar iedereen elkaar kan ontmoeten  (pastadag,…)
of ondersteunen de school bij activiteiten die ouders en school samenbrengen (schoolfeest, kerstfeest,…).
Dit zorgt ook voor een financiële extra die gebruikt wordt om van de klassen
en de speelplaats een nog aangenamere plek voor onze kinderen te maken.

Ouderbetrokkenheid heeft vele gezichten en beperkt zich zeker niet alleen tot de ouderraad.
De ouderraad is zich bewust van het enorme potentieel aan talenten en passies
die bij ouders aanwezig zijn en wil – wanneer nodig-  ouders hierop aanspreken en zo nog meer ouders bewegen.
Wat doen ouders nog meer?

meewerken aan een groene, veilige schoolomgeving

-dessertjes maken voor de pastadag

-voorlezen tijdens de voorleesweek

-brugfiguur zijn naar andere ouders

-handen uit de mouwen steken tijdens de klusdag

-vervoer verzorgen tijdens een klasuitstap

 

We verwelkomen iedereen!