Uitdagende leer- en leefomgeving

De Boomgaard zet in op de brede ontwikkeling van kinderen. Wij bieden groeikansen aan door een rijk en evenwichtig aanbod te voorzien. De interesses van de kinderen nemen we mee om een krachtige leeromgeving te ontwikkelen. De kinderen krijgen kans om ervaringen op te doen met hoofd, hart en handen. Zo krijgt het kind de kans om zijn totale persoon te ontwikkelen en te doen groeien op cognitief en persoonlijk vlak. We leren skills aan om toe te passen in een steeds evoluerende wereld. Wij leggen de lat hoog voor elk kind. We steken in op een sterke instructie, we passen diverse werkvormen toe individueel en samen met andere kinderen. We beschikken over eigentijdse materialen en digitale middelen zoals: digiborden, chromebooks, laptops, I-pads. Het verrijkt en verdiept het leren.

Geloof in groeikracht

De Boomgaard zet in op een sterke persoonlijke ontwikkeling. We willen onze kinderen sterk maken voor de toekomst. We werken voortdurend aan een positief klasklimaat waar elk kind gewaardeerd wordt om wie hij/zij is. Wij leren onze kinderen om met respect om te gaan met onze rijke diversiteit op school. Wij zetten in op het vermogen zichzelf te sturen en te kiezen voor goed (leer)gedrag. Daarvoor gebruiken wij vooral non- verbaal klasmanagement en taakgerichte feedback. We leren kinderen initiatief en verantwoordelijkheid te nemen in het eigen leerproces. We bieden telkens nieuwe kansen, ook als het eens wat moeilijker gaat. We voeden onze kinderen warm en duidelijk op tot veerkrachtige personen. We geloven vooral in de groeikracht van de kinderen.

Samen oog voor elk kind

De Boomgaard biedt optimale kansen om te groeien binnen de eigen mogelijkheden. Indien een kind extra ondersteuning of uitdaging nodig heeft, zoeken we naar passende mogelijkheden op klas- en remediëringsniveau. Het breed zorgteam zoekt mee naar die krachtige leeromgeving die tegemoet komt aan de leerbehoefte van al onze leerlingen. Indien een kind stagneert in zijn persoonlijke ontwikkeling starten we vanuit de zorg een traject met haalbare tussenstappen. We volgen de ontwikkeling van elk kind nauwgezet op en zorgen voor een goede communicatie hierover met de ouders. Samen met alle partners werken we constructief en doelgericht. De leerkrachten overleggen wekelijks met hun graad om samen deze uitdagingen aan te gaan, te evalueren en bij te sturen.

Taalcompetentie

We zetten taal voortdurend in de focus. We vinden het onze taak om van onze leerlingen taalcompetente burgers te maken. In de huidige maatschappij zijn steeds meer talen te horen. Taal is een krachtig bindmiddel. Het maakt communicatie en wederzijds begrip mogelijk. Taal is een belangrijk instrument om aan onze complexe diverse meertalige wereld deel te nemen. Het verstevigt de sociale samenhang. Met ons hele team bouwen we een schooleigen leerlijn uit van 2.5 tot 12 jaar uit. In alle activiteiten, spelmomenten, lessen en exploraties staat taalontwikkeling centraal. We doen taal op in, met en samen met de wereld. We beschikken over een leesklas met een uitgebreide keuze aan boeken. We doen elke dag aan kwartierlezen. De Voorleesweek, JBK-maand, en Gedichtendag /zijn jaarlijks terugkerende hoogtepunten.

Gezonde geest in een gezond lichaam

Spelen, bewegen en sporten  vinden we belangrijk tijdens de les en in de pauzes. We beschikken over een ruime turnzaal met uitnodigende en gevarieerde sport- en spelmaterialen. We hebben heel wat sporttoestellen. De speelplaatsen van onze vestigingen beschikken over diverse speeltoestellen gaande van parcours tot speeltuin tot klimmuur. De speelplaats van vestiging Boomkensstraat krijgt vanaf Pasen een transformatie. De speelplaats wordt gefaseerd onthard en vergroend met verschillende rust-, leer- en speelzones. Samen met de uitdagende leer- en
leefomgeving ondersteunt de groene speelplaats het samen leren, leven en spelen. Onze school heeft een waterpolicy. We drinken enkel water op school. We zetten extra in op recyclage en minder afval op school. De Boomgaard neemt deel aan Mooimakers.