Team

Team

Onze school leeft dankzij een heel enthousiast team van mensen: van klasleerkrachten tot onderhoudspersoneel, ondersteunende leerkrachten, vrijwilligers en directie.

In onze kleuterafdeling in de Boomkensstraat heeft elk klasje hun eigen leidster: juf Martine, juf Marie, juf Annelies en juf Anniek.

In onze wijkschool in de Veldstraat zijn er 2 kleuterklasjes, ook met elk hun eigen juffrouw: juf Geneviève en juf An.

In beide vestigingsplaatsen hebben we bovendien nog enkele mensen die ook heel goed voor onze kleuters zorgen: Juf Jocelyne is onze kinderverzorgster en Juf Ilka geeft bewegingslesjes.

Op het secretariaat, gelegen in de Boomkensstraat 11, vind je onze manusjes-van-alles, op wie je altijd kan rekenen : onze secretaresses Yvette en Marijke.

In de lagere afdeling in de Boomkensstraat zitten de leerlingen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar verspreid over 7 klassen :
juf Hilde R., juf Astrid, Juf Anke, Juf Annemie en juf Mirte zijn verantwoordelijk voor de eerste graad.
Juf Hilde, juf Zita en juf Bieke zijn de leerkrachten van de tweede graad.

In de Schoolstraat zitten de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar, verdeeld over 3 klassen : meester Arnout, juf Melissa, juf Joke en juf Sofie.

Alle klassen worden ondersteund door onze zorgleerkrachten :
juf Glenda (zorgcoördinator kleuteronderwijs), en juf Veerle (zorgcoördinator lager onderwijs). Juf Kimberley, juf Josiane en juf Sofie zijn zorgbegeleiders op de klasvloer. Juf Charlotte, juf Mirthe en juf Sofie ondersteunen de anderstalige nieuwkomers.
Juf Ine en meester Daan laten onze leerlingen volop bewegen en juf Ilka geeft boeiende godsdienstlessen.

’s Middags krijgen wij in de eetzalen en op de speelplaatsen hulp van enkele vrijwilligers:
Hilde, Anita, Josianne, Janien, Mia, Elly en Nadine.
Al onze lokalen worden heel netjes gehouden door Dirk en Kristien.
De klusjes worden opgeknapt door Ronny, Jo en Carlo.

Onze school heeft ook twee directeurs :
Geert Swartenbroekx is verantwoordelijk voor de zorgwerking, Patricia Scheepers is vestigingsdirecteur en samen nemen ze het pedagogische aspect voor hun rekening.