Missie en visie

Missie en visie

Missie

De kindercampus Mozaïek wil een in- en uitblinkende school zijn die kansen geeft om de leerkrachten en kinderen te laten inblinken als uitblinken. Als onderwijsverleners richten wij ons  tot de ander en helpen hen steeds om beter te schitteren.

“Wij blinken uit als we schitteren boven iets anders.
Wij blinken in als we schitteren in onszelf.
‘In’blinken is het krachtigste.
Wij blinken in, Mozaïek blinkt uit.”

Visie

We geloven dat elk kind en elke medewerker recht heeft op een kwalitatief en ononderbroken leerproces in een veilige en warme leeromgeving in verbondenheid met zichzelf, de andere, de wereld en het grote levensgeheel.