Lager onderwijs

Lager onderwijs

‘Leren’ staat centraal in onze school!

Onze school streeft naar een warm en uitdagend leer- en leefklimaat. Kinderen leren door te ervaren, te luisteren, te begrijpen, te onderzoeken, te ontdekken, op te zoeken, te presenteren,  samen te werken… Een deskundig en enthousiast team van leraren staat elke dag klaar om een rijke leerervaring te creëren.
Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat de leerstof zo goed mogelijk aansluit bij wat de leerling al kan.  Daarom organiseren we onze school in graadklassen en leergroepen.
In de graadklas ligt de nadruk op leeftijdsoverschrijdend leren. De kinderen zitten hier samen voor wereldoriëntatie, godsdienst, de muzische vakken, kringgesprekken,  het samenleven.
In de leergroep komen vooral taal en wiskunde aan bod. De aangeboden leerstof sluit aan bij een leerjaar, maar de leerling kan een groep hoger of lager aansluiten, zodat het aanbod passend is.
We stimuleren het leren van elkaar en weten op een krachtige manier in te spelen op de diversiteit.