Bericht uit klas 1KLB

*17 maart 2020*

Beste leerlingen en ouders,

Een leerkracht uit onze school is momenteel thuis wegens ziekte.

Zij heeft contact gehad met een persoon die besmet is met het Coronavirus.

*Wat betekent deze situatie voor onze school?*

1.

*Ben je ziek, dan blijf je thuis *Krijgt je kind (of jijzelf) thuis koorts,
keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Dan is *thuisblijven *de
boodschap.
Raadpleeg een huisarts. Hij kan de situatie beoordelen en de gepaste
maatregelen nemen.

*2. **Hoe houden we het veilig tijdens de opvang?*

We blijven:

· Regelmatig en grondig handen wassen

· De mond bedekken bij het hoesten

· Papieren zakdoekjes gebruiken bij het snuiten

· Afstand houden van elkaar

Bijkomend: *2x/dag wordt de temperatuur gemeten bij de kinderen en de
medewerkers. *

*3. **Wat als een kind tijdens de opvang ziek wordt?*

Als een kind koorts heeft of symptomen zoals hoesten, loopneus, keelpijn,
… wordt het naar een apart lokaal gebracht en worden de ouders op de
hoogte gebracht.

4. *Wat als de meester of juf ziek wordt?*

Als een medewerker koorts of symptomen heeft, verlaat hij/zij de school.

We danken jullie voor het begrip in deze onvoorspelbare tijden maar
vertrouwen op ieders medewerking en gezond verstand.

Het team van De Boomgaard

Nieuws uit onze klassen