Lager onderwijs

Lager onderwijs

De leerlingen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar zitten in onze vestigingsplaats gelegen aan de Boomkensstraat 11, terwijl de leerlingen van 5 en 6 in de Schoolstraat 40 gehuisvest zijn.

Aangezien wij een aantal jaargroepen hebben, waarvan het aantal te laag is om twee klassen te vormen, hebben wij gekozen voor het systeem van “co-teaching”.

Dit betekent dat er twee leerkrachten vrij gemaakt zijn, om in de grote klassen extra ondersteuning te gaan bieden.

Op deze manier willen wij 2 doelen nastreven:

De leerkrachten maken elkaar sterker in het lesgeven en kunnen beter focussen op hun eigen talenten.

De kinderen worden in kleinere groepen begeleid, zodat er nog gerichter kan ingespeeld worden op hun specifieke behoeften.

Dit schooljaar willen wij extra aandacht besteden aan de muzische vorming van onze kinderen.

Daarom hebben wij beroep gedaan op een leerkracht muziek en op een leerkracht plastische opvoeding, die onze kinderen en onze leerkrachten komen inspireren.

ICT is niet meer weg te denken in de wereld van vandaag en daarom besteden wij daaraan extra aandacht in De Boomgaard.
Elke klas beschikt over minstens 1 computer met internetaansluiting en in elke vestigingsplaats is er een computerklas.

In elke klas van de derde graad hebben wij digitale borden.
Sedert vorig schooljaar werken we regelmatig met tablets.

We hebben trouwens ook een leerkracht die haar ICT-talenten enkele uren per week inzet in alle klassen van de lagere school.
In het verleden wisten we op ICT-vlak al diverse prijzen weten te winnen.

Kinderen met ernstige lees- en spellingsproblemen bieden wij de kans om, met behulp van een laptop en een speciaal computerprogramma, hun moeilijkheden te overwinnen, zodat zij zich concentreren op de dingen die ze goed kunnen.